POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Prin înregistrarea ca utilizator al www.euro-tigla.ro vă vom solicita o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, data nașterii, dar si alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului www.euro-tigla.ro. De asemenea, pentru a vă abona la newsletter-ul sau alertele www.euro-tigla.ro va trebui să ne comunicați o adresă de e-mail validă, precum și alte date legate de dumneavoatră. Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează www.euro-tigla.ro, în scopurile pentru care au fost colectate și pentru care v-ați exprimat acordul. Ele nu vor fi înstrăinate către terți.
Informațiile despre dumneavoastră pot fi folosite de EUROTIGLA SRL doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor de pe site-ul euro-tigla.ro:
•  ofertarea de produse,
•  soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către dumneavoastră,
• contactarea, inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon, în legatură cu oferte de produse și servicii ale euro-tigla.ro sau în legatură cu produse și servicii care credem că ar putea fi de interes ca în cazul unor promoții, oferte speciale.
Conform cerințelor legislației naționale și europene pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, EUROTIGLA SRL, proprietarul acestui website, va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului web disponibil pe acest site. Conform legislației cadru, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Furnizarea informațiilor personale
Furnizarea serviciilor de pe euro-tigla.ro va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalitaților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați contul dumneavoastră. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. EUROTIGLA SRL nu poate fi facuta responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Securitatea datelor personale
Datele dumneavoastă personale vor putea fi utilizate de către EUROTIGLA SRL pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul efectuării oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. EUROTIGLA SRL se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și EUROTIGLA SRL.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. EUROTIGLA SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de legislația națională și europeană, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa administrator@euro-tigla.ro, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
EUROTIGLA SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de cadrul normativ aplicabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea neavând un caracter limitativ):
1. dreptul de a cere de la EUROTIGLA SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
2. dreptul de a cere de la EUROTIGLA SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii;
3. dreptul de a cere EUROTIGLA SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.euro-tigla.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-ul www.euro-tigla.ro, va fi considerata o tentativă de fraudare a site-ului www.euro-tigla.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.